Czysta woda, szczęśliwa przyszłość


Projekt został przygotowany w celu umożliwienia młodym ludziom z Litwy, Polski oraz Portugalii kształtowania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez wspólne badania gleby, wody i powietrza oraz rozwiązywanie problemów ekologicznych. Zdjęcie zostało zrobione podczas mobilności do Portugalii, podczas której motywem przewodnim była woda i jej ochrona. Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, udział w projekcie pozwolił przełamać bariery językowe, nawiązać nowe przyjaźnie oraz, jak pokazuje zdjęcie, wyzwolił w młodych ludziach radość, kreatywność i inicjatywę.