Czytanie jest trendy


Pracując nad kolejnym zagadnieniem projektu przeprowadziliśmy w naszej szkole szereg inicjatyw promujących czytelnictwo. Jedną z nich była akcja dla rodziców “Czytanie jest trendy”,  mająca na celu przedstawienie pozytywnego oddziaływania książek na wszechstronny rozwój dzieci.