Demokracja na wyciągnięcie ręki


Mieszkać w Gdańsku i nie korzystać z wartości Solidarności, to byłaby nieroztropność. Mimo, że nasz projekt dotyczy edukacji filmowej, jednak zawsze staramy się odwoływać w naszej pracy do wartości “Solidarności”. Europejskie Centrum Solidarności jest skarbnicą wiedzy na temat Polskiej historii, ale także dynamicznym ośrodkiem uczącym o wolności i demokracji. Zawsze odwiedzamy to miejsce z młodzieżą, szczególnie kiedy gościmy uczniów i nauczycieli z zagranicy. Dumni z historii, dumni z teraźniejszości, wierzący w demokrację – tacy są nasi uczniowie! A nasi goście – zachwyceni odkrywają nieznane im meandry historii Polski.