DEMOKRATYCZNE ŚNIADANIE w P-lu 48 w Zabrzu


Projekt „Through democracy to literacy” realizowany w Przedszkolu nr 48 w Zabrzu obejmuje zagadnienie demokracji dziecięcej w codziennej pracy przedszkola. W myśl tego zagadnienia, demokracja ma być widoczna w każdej sferze życia przedszkolnego: w wyborze zabawek, rodzajów zabaw, sposobu prowadzenia zajęć czy jedzenia. W związku z tym w grupie Kropek i Skrzatów pojawiło się „demokratyczne śniadanie”. Dzieci miały możliwość dokonywania wyboru produktów, które będą jadły – według swoich upodobań. Każdy samodzielnie komponował swoje kanapki, w myśl zasady : „Jemy zdrowo i kolorowo!”