DO MORE OF WHAT MATTERS – szkolenie ambasadorów fundacji My Future.


Celem projektu jest rozpowszechnianie niekonwencjonalnych metod nauczania, rozwijania umiejętności miękkich oraz liczby młodych wolontariuszy, jak i poziomu pozytywnego wpływu podejmowanych przez nich inicjatyw. Na zdjęciu dziesiątka wolontariusz My Future tuż po szkoleniu w Kopenhadze, które odbyło się w ramach projektu DO MORE. Nie znali się przed projektem –  a teraz wspólnymi siłami, bo jak wiemy wspólne działanie daje większe lub nowe efekty, będzie pracowała nad organizacją inicjatywy społecznej  warsztatów umiejętności miękkich FEP.  Zdjęcie to pokazuje jak działania poszczególnych jednostek uzupełniają się poprzez współpracę. Ukazuje,  że efekt zorganizowanej pracy zespołowej, jest ważniejszy niż efekty działań indywidualnych i jak wszystkie działania należy zsynchronizować aby projekt się powiódł.  Wolontariusze samodzielnie wyznaczyli podział na działy oraz zakres obowiązków w Fundacji i pomimo różnych mocnych i słabych stron są jedną grupą i współpracą osiągną wspólny cel.