Docendo discimus


Młodzież  nie uczy się już łaciny, ale jej działania zdecydowanie wskazują na prawdę łacińskiego powiedzenia będącego tytułem, tj.”ucząc, uczymy się”. I tak podczas międzynarodowych spotkań projektowych młodzież  z siedmiu krajów europejskich miała  możliwość  sprawdzenia swoje kompetencje językowe, współpracę w grupie międzynarodowej, nabycia kompetencji miękkich, ale przede wszystkim obalenia uprzedzeń i stereotypów, ale przede wszystkich  przekazania swojej wiedzy innym  uczestnikom projektu.