Doskonałe TRIO


Projekt  dotyczył akcji “Mobilności kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+”. Głównym jego  celem  było m.in. unowocześnienie programów nauczania, wprowadzenie innowacji pedagogicznych, autorskich programów nauczania oraz nowoczesnej metodyki pracy z uczniem, zwiększenie wykorzystania nowych technologii. Ponadto zależało nam na nawiązaniu współpracy zagranicznej, poprawę kompetencji językowych uczestników projektu oraz zmianę postaw prospołecznych i obywatelskich u społeczności szkolnej. I tak też oto poniższe zdjęcie przedstawia doskonałe TRIO w naszym wydaniu, łączy wszystkie cenne dla nas wartości:

  1. Naukę języka angielskiego, który jest niezbędny w dzisiejszych czasach
  2. Poszerza horyzonty nauczycieli matematyki (pokazuje jej piękno) podczas spędzania wolnego czasu w ogrodzie w Irlandii (wypoczynek na odwróconej  tangensoidzie :))
  3.  Integruje i zdobywa nowe kontakty – które są potrzebne każdemu z nas, w każdym wieku