Drama Course in Exeter – the best course ever!


16 nauczycieli z całej Europy na kursie “Drama techniques for the English Language Classroom”. Cudowna atmosfera, niesamowici ludzie i codzienne lekcje na deskach Cygnet Theatre w Exeter.