Droga do efektywnego składowania energii


Projekt „Energy Storage and Alternative Energy” wzbudził w uczestnikach aktywne zaangażowanie w sprawy dotyczące Europy, a nawet świata. Problemem nie jest wyprodukowanie energii, ale jej efektywne składowanie i użycie w odpowiednim czasie w danym celu. Aktywność uczniów przejawiała się podczas wykładów i warsztatów na uczelniach takich jak Politechnika Warszawska, UCL i Imperial College w Londynie, Cavendish Lab w Cambridge czy DTU w Kopenhadze, podczas których uczestnicy projektu tworzyli własne modele przyjaznych środowisku urządzeń służących do składowania energii (jak widać na zdjęciu) i pracowali nad sposobami zwiększenia efektywności kondensatorów, akumulatorów i urządzeń fotowoltaicznych. Opracowanie europejskiej sieci produkcji i dystrybucji energii, z pewnością włączyła uczniów w europejski wymiar edukacji. Efekty ich pracy i przeprowadzone upowszechnienie produktów można znaleźć na: http://www.energystorageplus.eu