Dyskryminacja czy dialog?


Nasza grupa projektowa brała udział w wykładzie prowadzonym przez księdza na tematy “Czym jest zjawisko dyskryminacji” oraz “Dialog międzyreligijny”. Tematy trudne, ale podane w przystępny dla nas sposób, niektóre treści były dla nas nowe. Dowiedzieliśmy się, że dialog międzyreligijny polega na wzajemnym poznaniu wyznawców różnych religii, a nie nawracaniu innych na siłę.
Odnieśliśmy się też do słów:
“Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”
Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Zajrzyjcie:

https://www.facebook.com/Co2Co-Gimnazjum-nr1-Lubliniec-1762675020715824/