Działamy razem…chociaż daleko od siebie


Jednym z celów projektu “Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej” jest zachęcenie uczniów do posługiwania się językiem angielskim i technologią cyfrową w praktyce np. w czasie konwersacji z obcokrajowcami. Dlatego też w szkole regularnie organizujemy spotkania online, podczas których rówieśnicy z różnych krajów europejskich wykonują wspólne zadania przy pomocy narzędzi informatycznych, a ich efekty widzą w czasie rzeczywistym na tablicy multimedialnej. Zdjęcie prezentuje ucznia klasy III, który podczas spotkania świąteczno-noworocznego wraz z kolegami z Turcji i Włoch wirtualnie “ozdabiał” pomieszczenia szkolne. Skupienie widoczne na twarzy chłopca wskazuje, iż wspólnie realizowane zadanie (mimo dużego dystansu drogowego) zaangażowało uczniów w ogromnym stopniu. To działanie wpisuje się w jeden z priorytetów europejskiego wymiaru edukacji- Cyfrowy świat – gdyż uczy dzieci praktycznego zastosowania TIK do nauki (w chwili obecnej) i pracy (w perspektywie długofalowej).