Działamy razem!


Nasz projekt “Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu” realizowany we współpracy z Grecją, Turcją, Północną Macedonią i Włochami, kieruje swoją uwagę na uczniów, to oni stanowią o jego sukcesie, oni są głównymi aktorami, a zarazem reżyserami działań. Możliwość spotkania się twarzą w twarz miała kluczowe znaczenie dla realizacji naszego projektu, przyczyniła się do doskonalenia umiejętności językowych, umiejętności krytycznego myślenia, co było zauważalne zwłaszcza podczas debaty uczniowskiej. Uczniowie mogli analizować wybrane kwestie porównawczo, wchodzić w interakcje w zespołach wielokulturowych.