Dziedzictwo europejskie w projekcie


W czasie trwania projektu nauczyciele ZSP w Kościanie mają możliwość odwiedzenia Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Jest to znakomita okazja do szerszego poznania kultury tych krajów, ich dziedzictwa architektonicznego, historycznego i kulinarnego. Odmienny klimat i język potęgują te doznania. Wszystko to tworzy wartość dodaną projektu.

link do profilu projektu na Facebook’u:

https://www.facebook.com/Erasmus-in-ZSP-Ko%C5%9Bcian-102318007829761