Dziedzictwo kulturowe Bułgarii


17 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu pt. „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout” realizowanego przez placówkę w ramach programu Erasmus + wspólnie z czterema szkołami z Bułgarii, Grecji, Turcji i Litwy. Poświęcone było Bułgarii i dziedzictwu kulturowego tego kraju. Odbiorcami spotkania była cała społeczność szkoły, podzielona na dwie grupy wiekowe.Uczniowie, którzy brali udział w wyjeździe do Bułgarii, zaprezentowali relację z pobytu szkół partnerskich w Grohotnie w listopadzie 2019 r. Prezentacja multimedialna, którą wspólnie przygotowali przedstawiała kulturę, religię i zwyczaje kraju oraz doświadczenia np. udziału w lekcjach, wizycie w lokalnej telewizji, wspólnych warsztatach muzycznych, tanecznych, komputerowych itp., o których opowiadali zgromadzonym uczniom i nauczycielom. Następnie dyskutowano w panelu dyskusyjnym i próbowano regionalnych potraw.