dziedzictwo


Na początku kursu uczestnicy zapoznali się ze swoimi krajami oraz z samymi sobą.Zostały przełamane lody. Następnie  mogliśmy zapoznać siebie nawzajem z naszym dziedzictwem kulturowym. Pomocne prezentacje multimedialne ukazały nam piękno budynków, muzeów, sztuki oraz dziedzictwo naturalne –  lasy, parki, plaże….Mogliśmy podzielić się niematerialnym dziedzictwem kultury – gwarą, zachowaniami, folklorem. To był cenny czas, który dał nam możliwość wielokulturowego przygotowania do kursu. Było to możliwe dzięki odbyciu kursu Edukacja na zewnątrz – część wspólnie realizowanego projektu w naszej placówce „Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji”.