Dziękujemy Sally.


Na zakończenie projektu szczególnie doceniamy wkład i działania Sally, nauczycielki z Wielkiej Brytanii, która była głównym koordynatorem naszego projektu Conflict to cooperation obejmującego szkoły z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Wielkiej Brytanii i Polski. Każdy chciał mieć z nią pamiątkowe zdjęcie.