Dzień Europejski EUROSONG


W dniu 1 czerwca 2015r. zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Europejski. Celami imprezy były przede wszystkim krzewienie wśród uczniów kultury europejskiej, przybliżenie wiadomości o krajach naszych partnerów projektowych oraz innych krajach europejskich, rozbudzanie zainteresowanie piosenką w języku obcym. Impreza odbyła się pod hasłem „Dzień Europejski- Eurosong” i była doskonałą okazją do upowszechnienia naszego projektu wśród uczniów i nauczycieli szkół ościennych oraz wśród rodziców, mieszkańców naszej miejscowości, jak i przedstawicieli lokalnych władz.