Dzień Języków Obcych z Erasmusem w PSP 34 Radom


Upowszechniamy wiedzę o Erasmusie+. W I Dniu Języków Obcych w PSP 34 pokazaliśmy nasz projekt, odbyło się też wiele konkursów, gier i zabaw promujących naukę języków obcych, kraje europejskie, a także współpracę międzynarodową w zakresie Erasmusa+.