“Dzień polski” w Szwecji


Podczas pobytu w Szwecji polskiej młodzieży zorganizowano „Dzień polski,” do którego przygotowania rozpoczęły już w Polsce. Utworzono zespół folklorystyczny, który ćwiczył przed wyjazdem i dopracowywał program. Młodzież zabrała na wyjazd swoje instrumenty i stroje góralskie. Polska grupa zaprezentowała tańce folklorystyczne połączone z nauką kroków i ich wspólnym wykonaniem. Wzbudziło to ogromne zaciekawienie m.in. przedstawicieli mniejszości narodowych, uczących się w szwedzkim liceum.