Dziennikarze przy pracy


Zdjęcie przedstawia warsztaty dziennikarskie dla uczestników projektu, prowadzone przez Leszka Wejcmana z Leon Studio. W wyniku warsztatów powstała profesjonalnie zredagowana i wydana gazeta prezentująca Licealny Festiwal Sztuki KSzesło 2015, zorganizowany przez naszą szkołę. Festiwal był przeglądem teatralnej, filmowej i muzycznej twórczości młodzieży naszego liceum, ocenianym przez jury złożone przez zawodowych aktorów, reżyserów i muzyków.