ECO-DRONES: flying robots for environmental monitoring


Projekt Eco-Drones realizowany jest we współpracy ze szkołami we Włoszech, Rumunii i Turcji. Jego celem jest współpraca przy budowie drona, dzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwijanie kompetencji językowych i miękkich, przygotowujących młodych ludzi do pracy w zespole.
Podczas zajęć warsztatowych w Polsce uczestnicy dokonywali pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Turku przy pomocy drona i skonstruowanych przez siebie narzędzi.