Eco-show w Gryficach


Jednym z celów realizacji projektu było wykonanie przez uczestników mobilności ubrań z dowolnych materiałów, które można wykorzystać po raz kolejny. Takie przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi na ochronę środowiska i propagowanie postaw ekologicznych. Wśród uczestników pokazu towarzyszyła dobra zabawa oraz inwencja twórcza  którą prezentujemy.