EDUKACJA POZA MURAMI SZKOŁY – KREATYWNE UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZANIE PODRÓŻY I WĘDRÓWKI.


Nauczyciele z czterech europejskich krajów odbyli wspólną podróż do Norwegii. Był to projekt „w drodze”, dotykający naszych wewnętrznych i zewnętrznych krajobrazów. Łączył przygodę odkrywania wędrówki i podróży z osobistym rozwojem i nowoczesną edukacją.  Głównym celem projektu było doświadczanie kultury, tradycji i naturalnego dziedzictwa Skandynawii oraz wdrażanie metody „Outdoor learning” do edukacji pozaformalnej.  W projekcie uczestniczyli nauczyciele, którzy mieli niewielkie doświadczenie w pracy poza szkołą, ale chcieli wiedzieć więcej o tym, jak zmaksymalizować korzyści płynące z nieformalnej edukacji dla efektów uczenia się i rozwijania potencjału twórczego uczniów. Projekt pomógł im odkryć nowe metody uczenia się języków obcych, poznać cyfrowe aplikacje na smartfony oraz niezwykłe sposoby na kreatywną i ekologiczną edukację. Zajęcia odbywały się w skansenach, muzeach, placówkach oświatowych oraz w surowych, naturalnych przestrzeniach Norwegii.