Edukacja włączająca. Spotkanie projektowe w Polsce


W marcu 2019 odbyło się spotkanie projektowe w Polsce. Nasza szkoła współpracuje ze szkołami z Bułgarii, Turcji, Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji.

Podczas wizyty w Polsce nasi uczniowie w strojach ludowych zaprezentowali piękny taniec z biało – czerwonymi szarfami do utworu S.Moniuszki.

Goście natomiast zaprezentowali swoje tańce narodowe bądź utwory muzyczne charakterystyczne dla ich państw. Mogliśmy ich zobaczyć w pięknych, ludowych strojach. Na uroczystości obecna była cała społeczność szkolna, rodzice uczniów, władze lokalne oraz samorządowe.