Efektywne metodyki nauczania języka migowego


Bariery językowe pomiędzy osobami głuchymi a słyszącymi? Brak kompetencji językowych? Dla naszej międzynarodowej ekipy taki problem nie istnieje! Grupa metodyków i specjalistów z różnych krajów stanęła na wysokości zadania i postawiła sobie za wspólny cel stworzenie nowego, skutecznego programu nauczania metodyki języka migowego dla osób słyszących w różnych krajach. Efektem końcowym będzie ujednolicenie zakresu materiału na różnych poziomach, a także zapewnienie środków dydaktycznych.