Wolontariat w sporcie


Zdjęcie przedstawia uczestników projektu krótkoterminowego, który miał miejsce w mienione wakacje. W ramach projekcie udział wzięło 20 wolontariuszy młodzieżowych (5 wolontariuszy z Hiszpanii, 15 wolontariuszy z Polski). Działania projektowe realizowane przez wolontariuszy skupiały się na przygotowaniu i organizacji “VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2020” (impreza ma charakter cykliczny i niekomercyjny, corocznie bierze w niej udział około 500 dzieci w wieku 9-10 lat z Anglii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Austrii, Niemiec, Szwecji, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Gruzji, Litwy, Łotwy, Czech i Polski; głównymi celami organizacji imprezy są popularyzacja postaw prozdrowotnych i proaktywnych wśród dzieci i młodzieży, promocja wartości tolerancji, współpracy i współodpowiedzialności poprzez sport).