Embracing Europe


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach realizuje w latach 2014-2016 międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ pod hasłem „Embracing Europe”, który ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym i przyczynić się do zrozumienia różnych aspektów obywatelstwa europejskiego. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej przynosi wiele korzyści, warto więc znać swoje prawa i obowiązki.