Erasmus broadens your horizons!


Zdjęcie przedstawia uczestników programu Erasmus+. Kursanci mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu języka obcego, jak również poznania kultury i obyczajów panujących na Malcie.