Erasmus Coordinators should also have fun


Akademia WSB od ponad 20 lat jest aktywnym uczestnikiem programu Erasmus+ i realizuje zagraniczną mobilność studentów i kadry z krajami UE oraz poza UE. Uczelnia aktywnie animuje życie społeczności akademickiej poprzez organizację szeregu różnych imprez międzynarodowych tj. Erasmus Day, International Days, które promują zagraniczną mobilność wśród studentów i kadry i ukazują korzyści jakie niesie ze sobą udział w programie Erasmus+. Na zdjęciu uczelniany Koordynator Programu Erasmus – Dominika Czerniak podczas wizyty monitoringowej w Berlinie wraz ze studentami Akademii WSB, którzy zrealizowali swoje praktyki w ramach programu Erasmus+  w firmie CIEE w 2019 r.