Erasmus+? Oczywiście, że jadę! :)


W ramach trzyletniego projektu Traditions and modern technology nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy uczestniczyli w pięciu wyjazdach zagranicznych, podczas których poznawali tradycje, historię, kulturę i mentalność poszczególnych narodów europejskich. Projekt pomógł zrozumieć istotę świadomości europejskiej  i zjawisko przenikania się kultur oraz odnaleźć NASZE korzenie. Uczestnicy projektu komunikowali się ze sobą w języku angielskim, wykorzystywali nowoczesne technologie, w trakcie jego realizacji, nawiązali nowe znajomości,a niektórzy nawet przyjaźnie. Cała nasza przygoda z programem Erasmus+ opisana jest na oficjalnej stronie projektu. Zapraszam do zapoznania się, link poniżej:

https://www.smore.com/dp5rv

koordynator projektu Ewa Lepsza