ERASMUS PLUS … zmienia życie, otwiera umysł …


Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu uczestniczyły w kursach językowych i metodycznych w Londynie (Wielka Brytania),  oraz w Saint Julian’s (Malta), w zakresie stosowania nowoczesnej metody nauczania  CLIL i możliwości wykorzystania ICT na lekcjach.  Dzięki nim będą skuteczniej mobilizować do nauki swoich uczniów poprzez wprowadzanie elementów innowacyjnych w nauczaniu. Wyrównają tym samym szanse edukacyjne swoich uczniów.

Poznały ludzi, którzy tak jak one są  pełni  pasji i wielkiego zaangażowania w swoją pracę.

Wiedza, którą zdobyły, zaszczepienie chęci odkrywania i poznawania nowych kultur, oraz  przyjaźnie, które nawiązały, zostaną już z nimi na zawsze.