Erasmus+ w Grecji


Pierwsze spotkanie naszego projektu odbyło się  w Grecji.W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Luksemburga. Został opracowany dokładny plan projektu na dwa lata oraz omówiono działania projektowe na platformie eTwinning. Następnie wszyscy członkowie grupy projektowej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego zwiedzili Saloniki.