Erasmus + zaciera granice


Zdjęcie zostało wykonane w celu przedstawienia dzieci zaangażowanych w projekt “We can do it” naszym partnerom z Hiszpanii i Turcji, przełamaniu barier społecznych, a także upowszechnianiu działań jakie prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach, z wykorzystaniem możliwości jakie daje program Erasmus +.