Erasmusie – nadal zmieniaj świat


Projekt “Solidarni w działaniu” wpisuje się w obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM).
W ramach ETM młodzież miała możliwość debatować w 4 miejscowościach woj. świętokrzyskiego. Zorganizowane zostały dyskusje między ekspertami i działaczami społecznymi, a młodzieżą na różnych szczeblach edukacji: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa. Debatą towarzyszyła kampania internetowa oraz możliwość składania życzeń na kartkach pocztowych z okazji 30 lat programu Erasmus+.