Escape room w XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu


W ramach projektu Od marzyciela do lidera zaprojektowaliśmy edukacyjny pokój zagadek. Nad wystrojem pokoju i zagadkami pracowali uczniowie – uczestnicy projektu pod opieką koordynatora. Uczestnicy zabawy zostają wprowadzeni w klimat dawnej szkoły i przenoszą się na lekcję fizyki. Jest wyjątkowo ciężki, ponury listopadowy poniedziałek, za oknem siąpi deszcz, uczniowie znużeni usypiają i śnią najgorszy koszmar szkolny… 

Ideą jest nauka poprzez zabawę, ale także wspieranie przedsiębiorczości.

https://www.facebook.com/From-a-dreamer-to-a-leader-Erasmus–1916642748379025/