Europa rozwija


Zdjęcie zrobione przed okazałym gmachem parlamentu w Berlinie. Uczeń biorący udział w projekcie, trzymający reklamówkę za chwilę uda się na zakupy i ma nadzieję na jej napełnienie. Zdjęcie “Europa rozwija” symbolizuje wzbogacanie uczniów rożnymi wartościami, niczym napełnianie pustej reklamówki. Są to takie nowe wartości osobowe jak: zwiększona radość, motywacja do działania, odkrywania czy przełamywanie istniejących barier. Poprzez zmianę postaw nastąpił przyrost wiedzy uczniów, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, językowych i społecznych. Zdjęcie w doskonały sposób symbolicznie opisuje rezultaty miękkie projektu “Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”.