European Heroes in ACTION


Zdjęcie z przedstawienia teatralnego, które odbyło się pod koniec projektu European Heroes w Koszalińskim Liceum Ogólnokształcącym. Uczestnicy z Hiszpanii, Polski, Chorwacji, Włoch, Litwy i Grecji przygotowali przedstawienie teatralne oparte na swoich epopejach narodowych. Przedstawienie składało się z dwóch spektakli w których uczestnicy przedstawili wartości i kultury narodowe oraz wartości Europejskie. Przedstawienie zakończyło się gromkimi brawami oraz warsztatami z publicznością.
Podczas wymiany młodzieżowej uczestnicy rozwijali swoje kompetencje podczas warsztatów teatralnych (opartych na improwizacji, dramie brytyjskiej, pantomimie).  Podczas warsztatów uczyli się o swoich kulturach, tradycjach i wartościach europejskich poprzez tworzenie etiud opartych na epopejach narodowych.