Europejczycy – to My.


Dzięki projektowi ERASMUS+ pt. ”Staże we Włoszech – szansą dla młodych na europejskim rynku pracy”, który odbył się w pięknym mieście Rimini we Włoszech, uczestnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, są przygotowani do życia wielokulturowego, wielonarodowego, jako wspólnota europejska. Mają większą motywację do nauki i rozwoju osobistego. Są tolerancyjni i otwarci na inne kultury.

Wiosną tego roku grupa 18 uczniów, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk i technik logistyk, w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, wyjechała na staże zawodowe do Rimini we Włoszech.

Zdobyte doświadczenie w zagranicznych firmach pozwoli uczestnikom projektu odnaleźć się na europejskim rynku pracy. Wszyscy stażyści otrzymali również certyfikat Europass Mobilność – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zdobytych za granicą oraz indywidualny wykaz osiągnięć wg systemu ECVET.