Europejska podróż zaczyna się tutaj


“A holistic journey through Europe: approaching cultural heritage by games and Outdoor Activities” to projekt partnerstwa strategicznego, w którym uczestniczą szkoły z Polski, Włoch, Belgii i Turcji.  W holistyczną podróż po Europie w celu poznania dziedzictwa kulturowego zabieramy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i tych, którzy mają problemy z formalną nauką. W ramach projektu uczniowie naszych szkół odwiedzą Kraków, Keyseri w tureckiej Kapadocji, starożytne Alatri we Włoszech, Dendermonde w Belgii.

Ale podróż zaczyna się już w klasie szkolnej – wraz z nauczycielką języka angielskiego uczniowie Specjalnego Ośrodka nr 1 z Krakowa pracują nad projektem eTwinning, który jest internetowym odpowiednikiem naszego projektu.