Europejski Plecak Muzyczny – realizacja projektu w Przedszkolu Małego Europejczyka w Warszawie


Celem projektu „Europejski plecak muzyczny” było:

  • podwyższenie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego naszych nauczycieli oraz włączenie przez zabawę j. angielskiego do zajęć przedszkolnych w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu;
  • poznanie nowych metod zarządzania placówką oraz motywowania pracowników;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela tak, by stale podnosić jakość wczesnej edukacji i opieki w naszym przedszkolu;
  • poznanie nowych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Osiągnięcie tych celi było możliwe dzięki kursom: „21st Century Teaching: competence-based education, soft skills and creativity”, „Flipped Classroom & Conflict Menagement, Emotional Inteligence and Bulling Prevention”, „Creativity, Innovation, Motivation and  New Teaching Methodologies”, „Conflict Menagement, Emotional Inteligence and Bulling Prevention & Teachers as Promoters of Active Learning”.