Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach


Możliwości nabywania doświadczeń w czasie staży zawodowych jest wiele. Niezwykle cenną jest metoda pracy z praktykantami – tutoring. Pozwala na prawdziwy rozwój młodego człowieka, dlatego też po zakończeniu praktyki ocena ucznia jest wielopoziomowa. Dotyczy umiejętności, wiedzy i postaw. Ważne są w niej kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole, integracji z grupą w zakładzie pracy, kreatywność, zaangażowanie w procesy poznawania nowych rzeczy, chęci do nauki i pracy nad własnym rozwojem.

Przez trzy tygodnie pobytu na stażach uczniowie bardzo się rozwijają. Odkrywają w sobie cechy, które pomagają im później w życiu zawodowym. Weryfikują często swoje wyobrażenia o pracy za granicą, o własnej samodzielności, możliwościach. Doświadczenia nabyte w czasie praktyki zawodowej są pod każdym względem wartościowe, a wrażenia z pięknej Hiszpanii… bezcenne!