Europejskie staże


Uśmiechnięte twarze, certyfikaty w rękach i bagaż doświadczeń uzyskanych podczas stażu zawodowego w Hiszpanii – tak uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku kończą swój pobyt  w Granadzie. Przez trzy tygodnie pracowali oni u hiszpańskich pracodawców. W trakcie stażu podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Pracodawcy wysoko ocenili ich umiejętności, znajomość zagadnień zawodowych, zaangażowanie, dokładność, współpracę i systematyczność, kulturę osobistą oraz zdolności komunikacyjne.