Europejskie wartości w bajce “Bazyliszek”


Zdjęcie zostało wykonane podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Grecji. Uczestnicy projektu „Embarcing European Values Through Tales” wykonali szereg różnorodnych plakatów. Dzieła obrazują europejskie wartości, widoczne w wybranych baśniach, reprezentujących każdy z krajów partnerskich (Polskę, Rumunię, Macedonię, Grecję, Turcję i Portugalię). Dokonując analizy międzynarodowych utworów nasi wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu literatury polskiej i zagranicznej, oraz tradycji i kultury krajów członkowskich. Wykonując plakaty uczniowie wykorzystali różnego rodzaju inteligencje, jak również pozyskali cenną wiedzę na temat europejskich wartości, odnalezionych w baśniach.