EUtopia – Europe Challenges for 2020


Nasz projekt koncentrował się na wyzwaniach, przed którymi stanęła Europa – zapobieganiu wykluczeniom, powiązaniu edukacji z rynkiem pracy, migracjach, cyfryzacji, zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki i promowaniu zdrowego stylu życia. Już samo podjęcie tych tematów stanowiło ogromną wartość dodaną dla uczestników projektu, gdyż w zwykłych warunkach swoich szkół nie mieliby okazji zgłębiać z rówieśnikami z innych krajów tak poważnej tematyki.