EUtopia w Warszawie


W marcu 2016 r. VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie gościło EUtopian z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Łotwy i Turcji. Zgłębialiśmy problemy zatrudnienia i tego, jak szkoła przygotowuje młodych ludzi do odnalezienia się na rynku pracy. Perspektywy zawodowe to jeden z problemów naszego projektu EUtopia – Europe Challenges for 2020. Czas w Warszawie szczególnie sprzyjał integracji, wspólnemu uczeniu się i świetnej zabawie oraz  oczywiście poznawaniu naszego pięknego miasta.