Even COVID cannot stop Erasmus


Akademia WSB od ponad 20 lat jest aktywnym uczestnikiem programu Erasmus+ i realizuje zagraniczną mobilność studentów i kadry z partnerami z EU oraz spoza UE. Każdego roku uczelnia gości blisko 80 zagranicznych studentów, którzy wybierają naszą uczelnię aby odbyć w niej część swoich studiów oraz praktykę w ramach programu Erasmus+, nawet w czasach pandemii Covid-19. Uczelnia aktywnie animuje życie zagranicznej społeczności akademickiej poprzez organizację szeregu różnych imprez międzynarodowych tj. orientation days, international days czy international trips. Na zdjęciu studenci z uczelni partnerskiej z Francji podczas wizyty w Muzeum Śląskim w Katowicach w ramach Erasmus Orientation Days, które odbyły się 6 października br. z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa.