FEEL IT THROUGH THE ART


Spotkanie partnerskie w Groningen w Holandii pod hasłem FEEL IT through the ART . Holandia, gdzie żyli i tworzyli wybitni malarze była idealnym miejscem. Każdy z krajów uczestniczących w spotkaniu zaprezentował swojego malarza w formie prezentacji, dramy i wystawy prac uczniów. Polskę reprezentował przedstawiciel symbolizmu Jacek Malczewski ze swoim obrazem „Aniele, pójdę za tobą”. Każda z klas z Sint Michaelschool przygotowała wystawę inspirowaną holenderskim malarstwem. Obok Rembrandta i Van Gogha byli także malarze awangardowej grupy Cobra – Karel Appel i Corneille.