Fit for work


Projekt miał na celu przygotowanie młodych ludzi do europejskiego rynku pracy. Pozwolił rozwinąć pasje do nauki języków obcych i zainteresować kulturą i zwyczajami innych krajów europejskich. Taka przygoda z Erasmusem to wspaniałe doświadczenie oraz szansa rozwoju.