Fit4healthylife


Głównym celem naszego projektu jest szeroko rozumiana promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży. Bycie zdrowym i aktywnym wiąże się z dobrym samopoczuciem, wigorem, optymizmem oraz energią do życia i działania. Dzięki temu jesteśmy serdeczniejsi i bardziej otwarci na drugiego człowieka, kontakty międzyludzkie są kluczowe dla dłuższego i zdrowszego życia.  Fit i cool – tacy właśnie są uczestnicy projektu Fit4healthylife.