Florencja otwiera na nowe horyzonty edukacji


Dwutygodniowy kurs we Florencji, we Włoszech dotyczył kreatywności i innowacji w pierwszej części. Druga część poświęcona była motywowaniu uczniów i nowym metodykom nauczania.

W trakcie pierwszej części zajęć prezentowano możliwości poprawy atrakcyjności zajęć językowych i efektywności nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Kurs skupiał się na rozwoju umiejętności XXI wieku u uczniów, czyli kreatywności i innowacyjności, komunikacji, współpracy i krytycznego myślenia.

 

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Węgier i Czech. Nauczyciele współpracowali ze sobą i nawiązali kontakty, aby umożliwić uczniom współpracę międzynarodową wykorzystującą język angielski w praktyce.